25,000 บาท / 5 ชั่วโมง

  • ประมาณ 6.00 – 12.00 หรือ 17.00 – 22.00
  • ช่างวีดีโอซินีม่า 3 คน
  • ไฮไลท์ วีดีโอ ความยาว 5 – 7 นาที 1 คลิปวีดีโอ
  • วีดีโอฟูจเทจ พิธีการทั้งหมดในงานแต่งงาน ที่ตัดต่อแล้ว ความยาว 60 – 120 นาที 1 คลิปวีดีโอ