25,000 บาท  / 5 ชั่วโมง

  • ประมาณ 6.00 – 12.00 หรือ 17.00 – 22.00
  • ช่างภาพ 2 คน
  • ผู้ช่วยช่างภาพ 1 คน
  • ภาพ Highlight ภายใน 7 วัน