Thai Wedding Ceremony

Waldorf Astoria Bangkok Wedding Thai Ceremony

ก่อนหน้านี้หลายครั้งที่ผมได้มีโอกาสรับชมภาพงานแต่งงานที่จัดขึ้นที่ Waldorf Astoria Bangkok Wedding…

Read More

Thailand Wedding Photographer & Videographer – ช่างภาพ ช่างวิดีโอ งานแต่งงาน

We’re Cheri Wedding the professional wedding service team in Thailand Since 2008. We love to create beautiful photos and films for your wedding / pre-wedding. Guarantee by International Awards and over 500 Couple. We will share your wedding story with our wedding photo and video. We’re Professional Thailand Wedding Photographers and Wedding Videographers in Thailand and Overseas.  พวกเราเฌอรี เวดดิ้ง เป็นช่างภาพ และช่างวิดีโองานแต่งงาน ที่หลงไหล และรักในการถ่ายภาพ และวิดีโองานแต่งงาน ด้วยประสบการณ์ถ่ายภาพ และวิดีโองานแต่งงานมากกว่า 12 ปี ของเรา เราพร้อมที่จะให้บริการถ่ายภาพ และวิดีโองานแต่งงาน ของคู่รัก ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ และรอยยิ้ม บันทึกช่วงเวลาแห่งความสุขของคูบ่าวสาว ให้สวยงาม และคงอยู่ตลอดไป.