Church wedding ceremony – ภาพพิธีแต่งงานแบบคริสต์ ในโบสถ์

เป็นงานแต่งงานของคู่รักที่มีความศรัทธาในศาสนาคริสต์ และให้คำสาบานต่อกันหน้าพระแท่น ว่าจะรัก และดูแลกัน ตลอดชั่วชีวิต งานแต่งงานที่ศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์ หรือมหาวิหาร ที่ทำพิธีโดยบาทหลวง จากคริสตจักร