Category

Wedding Videographer

Category

วันนี้เราขอนำผลงาน งานเลี้ยงฉลองงานแต่งงาน รวมถึงอาฟเตอร์ปาร์ตี้ ที่สนุกมากๆ ที่เราได้มีโอกาสไปถ่ายภาพงานแต่งงาน และวิดีโองานแต่งงาน ที่วาระเวลา

น้องเบลล์ และพี่อาร์ต จัดงานแต่งงานด้วยกัน 2 วัน ในวันนี้ เป็นวันงานแต่งที่บ้าน มีพิธีหมั้น ในครอบครัว โดยเราได้ถ่าย วิดีโอ งานหมั้น และถ่ายภาพ